Ullhedens Öje L-test
Hunden testas med anledning av: utbildningstest
Lämplig att prövas som patrullhund
Lämplig att prövas som polisiär sökhund
Lämplig att prövas som väktarhund.
Ej lämplig som väktarhund
Ej lämplig som polishund.
Egenskap/anlag A B C D E F Kommentar
Social nyfikenhet Tar själv kontakt balanserat Ignorerar främmande, neutral Intensivt kontaktsökande Tar tveksamt kontakt Drar sig undan, osäker Avvisar främmande med aggression
Social självsäkerhet Besvarar balanserat Neutral, accepterar Besvarar intensivt Något osäker, drar sig undan/inställsam Vill fly Avvisar kontakt med aggression
Tillgänglighet, sammanfattning Tillgänglig, öppen Svarar på kontakttagande balanserat Mindre tillgänglig Svarar ej på kontakttagande Överdrivet öppen Intensivt kontaktsökande Reserverad Drar sig undan, osäker Aggressiv Avvisar kontakt med aggression Lömsk Opålitlig, avvisar med aggression/attack Något intensiv initialt i kontakttagandet
Hantering Låter sig hanteras utan problem Svårt att hantera pga inställsamhet Accepterar motvilligt Vill ej hanteras/drar sig undan Avvisar hantering med aggression
Social status Självständig, kan söka stöd Något undergiven, söker stöd ibland Störande självständig och oberoende Störs ofta av att vara undergiven och osjälvständig Mkt undergiven, hämmas av att vara osjälvständig och "valpig" Mkt självständig och oberoende, genomgående nonchalant Ej undergiven
Minnesbilder, positiva/negativa Glömmer snabbt, ej undvikande Visar minnesbilder, enstaka undvikande Kommer väl ihåg, ofta undvikande Störs av minnesbilder, mkt undvikande (lagrar) Helt oberörd
Hårdhet, sammanfattning Måttligt hård Glömmer snabbt, ej undvikande, självsäker Något vek Visar minnesbilder, oftast utan undvikande, ngt undergiven Hård Oftast oberörd, självständig Vek Kommer väl ihåg, ofta undvikande, osjälvständig Mycket vek Störs av minnesbilder, mycket undvikande Mycket hård Helt oberörd, självständig Ej undergiven
Förfölja (viljan) Mycket stor Stor Måttlig Liten Springer ej, avbryter
Inhopp Mycket intensivt, kraftfullt Intensivt, kraftfullt Taxerar, mindre kraftfullt Tveksamt, svagt Mycket tveksamt, mycket svagt Utför ej
Gripande/bett Griper med fullt bett/bettkorr. genast Griper oftast med fullt bett Bra gripande, inte fullt Griper något svagt Griper svagt, mkt tunt bett Griper ej Tuggig i bett
Kämpande Intensiv, ökar vid belastning, uppmanar Svarar på kampinviter, kämpar emot Mkt intensiv, svår att bryta, blockerar sig Svarar svagt, utan tyngd Svarar ej
Belastningsbarhet (miljö/figurant) Mycket belastningsbar Belastningsbar Mindre belastningsbar Ej belastningsbar Går ur bett, biter om vid ljud från figurant, skrammel samt på höjd
Söklust, intresse Söker intensivt utan avbrott (2 min) Söker med enstaka avbrott Litet intresse, ej uthållig Söker ej, ointresserad Tappar tråden, störs något av omgivningen
Föremålsintresse Stort intresse Måttligt intresse Litet intresse Ointresserad Mot stort
Arbetslust, sammanfattning Stor Intensiv, bytesmedveten, uppmanar till kamp, god söklust Måttlig Svarar på kampinviter, mindre söklust Överdriven Svår att bryta, störs av kamplust, god söklust Liten Svarar något, svagt bytesintresse, liten söklust Obetydlig Svagt intresse Obefintlig Svarar inte
Uppmärksamhet Uppmärksam Anpassar sig, reagerar snabbt Mkt uppmärksam störs ngt av omgivningen, reagerar mkt snabbt Mindre uppmärksam Trög till reaktion, ngt oengagerad Impulsiv Växlar aktivitet oavbrutet, störs Slö Oengagerad, svår att få till reaktion
Nyfikenhet Nyfiken, undersöker Intresserad, undersöker ibland Ointresserad, undersöker ej Tappar ibland tråden
Livlighet (temperament), sammanfattning Livlig Uppmärksam, anpassar sig, nyfiken Mkt livlig Mkt uppmärksam, störs något av omgivningen Mindre livlig Ngt långsam, ngt ouppmärksam Impulsiv Överdriven, växlar aktivitet, störs Ngt slö Oengagerad, långsam Slö Ointresserad
Skärpa, förmåga att bli arg Måttlig Avpassad aggression Liten Svarar efterhand Stor Överdriven aggression Obetydlig Få aggressiva signaler Obefintlig Svarar inte Kvarstående Visar aggression, även då hot upphört
Försvarslust, förmåga att stå emot/försvara Stor Avvisar med kraft, gör attacker Måttlig Svarar målmedvetet, backar ej Liten Svarar tveksamt eller avvaktar Obetydlig Försöker hota, backar, ger upp Obefintlig Visar ej Mkt stor Avvisar utan anledning, obehärskad Mot obetydlig
Koncentrations-förmåga Koncentrerad Enstaka brister/felbeteenden Generellt ngt okoncentrerad, felbeteenden Stora brister/felbeteenden Under testen fastnar hunden mellan och i moment i fläckar/doft i omgivningen. Tappar tråden
Avreaktions-förmåga Inga problem med avreaktioner Problem med avreaktion vid enstaka tillfälle Generellt svårt att avreagera Avreagerar ej Släde tid och stöttning
Stresshantering (ej vid konflikt/rädsla) Balanserad Förhöjd stressnivå, behöver viss tid för att anpassa stressnivån Låg stressnivå, svårt att anpassa stressnivån Hög stressnivå, svårt att anpassa stressnivån Mycket stressad
Aktivitetsnivå vid passivitet Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alt. oro under hela momentet Går, sitter, står, är tyst
Styrförmåga (nervkonstitution), sammanfattning Mkt nervfast Utan inslag av störningar Nervfast Enstaka felbeteenden, ej problem med avreaktion, balanserad Måttligt nervfast Ngt okoncentrerad, ngt svårt med avreaktion och/eller inslag av felbeteende Mindre nervfast Svårt med koncentration och avreaktion, stress, felbeteenden Nervös Dålig koncentration, svårt att avreagera, stressar, överslagshandlingar Höggradigt nervös Ej koncentrerad, ej avreaktion, kan skälla/gnälla omotiverat, överslagshandlingar
Mod (dådkraft), övervinna rädsla i testsituationer Självständigt, snabbt samtliga situationer Ej visat rädsla Självständigt, tid eller hjälp vid enstaka situation Tid och hjälp med flera situationer Lång tid och hjälp i de flesta situationerna Oförmåga trots hjälp Släde, tid och stöttning
Mod (dådkraft), förmåga att förflytta sig och arbeta i olika miljöer Inga problem i några miljöer Problem i någon miljö, men förbättrar sig vid upprepning Problem i någon miljö, förbättrar sig inte vid upprepning Problem i de flesta miljöer Viss allmänpåverkan miljö
Skottfasthet
I passivitet Registrerar, reagerar ej Registrerar skott, reaktionen avtar Aktivitetshöjning Reaktion, med viss ängslan, vid varje skott Aktivitetssänkning, vill lämna platsen Flyr
I aktivitet Registrerar, fortsätter med aktivitet Registrerar skott, aktiviteten sänks Avbryter, men återupptar aktivitet Återupptar ej, vill lämna platsen Flyr
Mörkerprov genomfört
Beteende vid oåtkomligt föremål/markeringsform: Biter, krafsar och kryper under
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter sök: Bär, kommer in när figurant bjuder upp
Hur hanterar hunden erövrat föremål - efter kamp: Bär, kommer in när figurant bjuder upp
Positiva egenskaper avseende tjänst som patrullhund: Hunden brister i dagsläget i arbetslust för polisiärt bruk. Hunden är dock i dagsläget inte dresserad i sök etc. och upplevs som något "oväckt".
Negativa egenskaper avseende tjänst som patrullhund:
Sammanfattning En trevlig social hund som ger ett balansera intryck mellan testmomenten. Hunden har en viss allmänpåverkan i miljö men den kan arbeta självständigt kampa etc. i de miljöer som prövats. Under testen störs hunden av fläckar/doft i och mellan moment vilket gör att den till viss del "tappar tråden". Hunden visar viss skärpa och försvar på släde, inga övriga moment. Hunden brister i dagsläget i sin arbetslust för polisiärt bruk. Önskvärt med bland annat bättre fokus, uthållighet i sök etc. för att vara värd att prövas som polishund.