web analytics

Dax L-test

Lei-Anns Dax L-test
Egenskap Bedömning Anteckningar
1. Tillgänglighet Tillgänglig öppen Ngt intensiv i sitt kontakttagande. Dock ej överdrivet.
2. Kamplust Stor Bytesmedveten. Uppmanar till kamp.
3. Temperament Livlig Uppmärksam. Anpassar sig.
4. Skärpa Måttlig Avpassad aggression.
5. Försvarslust Måttlig Svarar målmedvetet. Backar ej.
6. Nervkonstitution Måttligt nervfast Riktning mot nervfast.
7. Hårdhet Något vek Minnesbilder utan undvikande.
8. Dådkraft Måttlig Självständig. Tid med de flesta situationer.
9. Skottfasthet Skottfast Aktivitetshöjning i passivitet.
Lämplig att prövas som polishund

Lämplig att prövas som polisiär sökhund

Ej lämplig som polishund

Lämplig att prövas som väktarhund

Lämplig för militärt bruk / bev. / min.

Ej lämplig som väktarhund / militärt bruk

Egen p-mynd.

Annan p-mynd.

Annat

En öppen och trevlig mallehane på snart 2 år. Dax är något intensiv vid kontakt med nya människor. Dock ej överdrivet. Han är fullt hanterbar av okänd person och tar även till sig direktiv från denne. Vid kamp är han intensiv vid presentation av trasan. Även vid inhopp på avstånd. Dax tillkämpar sig trasan men växlar med ett något tuggigt bett med inslag av allvar vid belastning. Vid uppletande av föremål är hunden uthållig men håller ett något lågt tempo. Detta bör beaktas vid en eventuell provperiod. Dax har en mycket fin påvisande markering vid funna föremål. Han har ett väl utvecklat aggressionspaket. Försvarslusten är något lägre än skärpan men håller sig dock inom bedömningen måttlig. Detta bör man beakta i den fortsatta träningen. Hunden behöver viss tid och hjälp vid vissa moment. Dax håller dock bra ihop genom hela testen. Han visar minnesbilder dock utan undvikande. Dax visade påverkan av miljö som dock förbättrades vid upprepning. Han tar tid på sig vid flera moment men är relativt självständig. Vid skottprov i passivitet börjar han skälla. Vid skottprov i aktivitet är det utan anmärkning. En hund som har klar potential mot polishundtjänst. Denna hund är väl lämplig att prövas som väktarhund.