web analytics

Trots att jag bara har gått min utbildning till legitimerad fysioterapeut på humansidan i mindre än en termin så har jag redan stött på några fenomen som har gjort mig lite fundersam.
Det jag framför allt tänker på är att det finns dåligt kunskap om yrket i stort (de flesta jag känner verkar tro att fysioterapeut = massör och vill att jag ska använda dem som ”studieunderlag”), och dels att det på djurfysio-sidan verkar finnas stora motsättningar.
År 2014 beslutades det att titeln ”sjukgymnast” skulle ändras till ”fysioterapeut” och att det också skulle bli en skyddad titel, dvs det är straffbart enligt lag att utge sig för att vara fysioterapeut eller något som kan förväxlas med denna titel om man inte är just legitimerad fysioterapeut. På humansidan. Dock missade fysioterapeutförbundet att inkludera djurfysioterapeuter, vilket gör att det (än idag) är fritt fram för privata aktörer att hålla utbildningar för att bli tex ”diplomerad hundfysioterapeut”.
Och i det stora hela så är det väl egentligen ingen fara på taket. De flesta som blir djurfysioterapeuter, oavsett hur, vill djurens bästa, man gör sitt bästa för att hjälpa djur som behöver det och så vidare.

Problematiken är att det inte finns något tillsynsorgan för de utan legitimation. Det finns inga som helst garantier för att personen som är diplomerad, certifierad, auktoriserad eller vad man än vill kalla det verkligen kan det den ska kunna för att få kalla sig fysioterapeut. Om man vill bli godkänd fysioterapeut av Jordbruksverket måste man först gå 3 år på högskola/universitet och bli fysioterapeut på humansidan (vilket är det jag läser till nu), sedan jobba i totalt två år dokumenterat på humansidan innan man får söka tilläggsutbildningen vid SLU i Uppsala som omfattar totalt 40 högskolepoäng (vilket innebär lite drygt en termin heltidsstudier) och sen får man ansöka om godkännande (eftersom man inte kan ha dubbla legitimationer så heter det att man är godkänd av Jordbruksverket).
Vilket företag eller person som helst kan dra ihop en kurs i ”fysioterapi för djur” och det kan vara 2 timmar över en helg eller 102 tillfällen under ett år för den delen, sedan printar man ut diplom på en vanligt skrivare och så vips har man sin nya yrkestitel. Förhoppningsvis krävs det pga moraliska aspekter från den som håller i utbildningen någon form av motprestation, tex ett godkänt examensarbete, men det finns ingenting i svensk lagstiftning som tvingar dem till detta.
I teorin skulle jag själv kunna kliva ut i vardagsrummet i detta nu och börja printa ut diplom eller certifikat till vem som helst så att denne kan kalla sig för djurfysioterapeut.

Så här skriver Jordbruksverket på sin hemsida:
Som djurägare ansvarar du för vem du kontaktar när ditt djur behöver vård. Du har exempelvis ansvar för att inte fördröja att ditt djur kommer till en veterinär för vård om djuret behöver det och för att inte avbryta en pågående behandling av veterinär genom att anlita någon som inte tillhör djurhälsopersonalen. Vissa behandlingar får bara utföras av djurhälsopersonal.
Djurhälsopersonal är en gemensam benämning för yrken som kräver behörighet. De arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet när det gäller journalföring, regler för hur intyg ska skrivas, tystnadsplikt med mera. Djurhälsopersonalen består av

”Djurhälsopersonalen ska anmäla om de misstänker brister i djurskyddet. Om en behandling de utför går fel kan du anmäla det till prövning hos ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Det finns många som arbetar i djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen, t ex djurvårdare (kallades tidigare djursjukvårdare), veterinärassistenter, hästtandvårdare, hovslagare (som inte är godkända), equiterapeuter, massörer m.fl. Skulle den här personalen utföra en olämplig behandling som riskerat eller inneburit att djuret drabbas av lidande eller skada som inte är ringa kan det anmälas till och prövas av domstol.

Du kan fortsätta att anlita den här personalen så länge deras behandling ges inom de gränser som finns i behandlingsförbudet. Behandlingsförbudet innebär att personer som arbetar i djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen inte får
– behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos
– utföra operativa ingrepp
– ge injektioner
– utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt
– behandla djur som har fått lugnande, är sövda eller har fått lokalbedövning.
Alla behandlingar som bryter behandlingsförbudet får bara utföras av djurhälsopersonal med rätt kompetens. Det är ditt ansvar som djurägare att anlita rätt personal när ditt djur behöver vård.

Missförstå mig rätt här nu, jag säger INTE att alla som är diplomerade, certifierade, auktoriserade eller vad man nu vill kalla det, är dåliga på det de gör!
Jag vet defacto att det finns folk som jobbar sedan väldigt många år tillbaka inom detta område utan att vara godkända av Jordbruksverket och som kan bra mycket mer än vad jag kommer att kunna när jag tar examen. Inget snack om det!
Jag vet också att det finns godkända (legitimerade) fysioterapeuter som är riktigt dåliga på sina jobb och som har orsakat stort lidande för djur genom felaktiga behandlingar.
Skillnaden är att den som inte är godkänd av Jordbruksverket inte heller direkt kan prövas för sitt ansvar i en eventuell felbehandling, utan vill man anmäla en sådan incident får man dra det civilrättsligt med en polisanmälan och sedan hoppas på att en åklagare tycker att fallet är relevant så att det lyfts till prövning i tingsrätten.Något som jag också tycker är väldigt udda i den här frågan är att de godkända djurfysioterapeuter (eller djursjukgymnaster som det tidigare hette) som jag pratat med om detta verkar tycka att det är synd och tråkigt att inte även deras yrkestitel skyddades 2014 då det ligger väldigt mycket jobb bakom att få inneha den, men de är samtidigt väldigt noga med att påpeka att de har inget emot personerna som har de övriga yrkestitlarna utan säger att det finns väldigt många som inte är godkända men som är fenomenalt duktiga. Och åter igen, jag håller med!
Men jag kan också tänka ”var är yrkesstoltheten?”
För i Sverige är det ju så finurligt att högskola och universitet är öppna för alla att söka, och har man inte rätt behörighet för ett visst program så kan man läsa in det också. Det betyder att alla som vill kan se till att bli legitimerad/godkänd. Absolut kräver det mer av personen i fråga än att gå en handfull helger hos ett privat företag, och det tar ju väldigt mycket längre tid. Men det ger också en garanti till patienterna/kunderna/konsumenterna att personen som håller i behandlingen också har nått en viss standard eftersom den har fått sin examen från utbildningar med fastställda utbildningsplaner, och därefter har praktiserat inom humanvården i ett antal år innan man går in på patienter som inte kan föra sin egen talan (dvs djuren). Borde inte alla fysioterapeuter se det som en självklarhet?
Och borde inte alla patienter/kunder/konsumenter vilja ha det?
Jag personligen hade ju inte velat gå till en ”certifierad läkare” som har gått 8 helgkurser under ett år för att få hjälp om jag är skadad eller sjuk, eller gått till en ”auktoriserad veterinär” med mina hundar.

Anledningen till att jag lyfter det här är inte för att jag vill framhäva mig själv på något sätt, jag läser till fysioterapeut på humansidan och har inte gått in i den här utbildningen med intentionen om att det ska leda till djurfysioterapeut. Jag har ingen bestämd plan för vilken inriktning jag ska välja när detta program är över, det finns otroligt många intressanta vägar att gå varav djurvården är EN. Men oavsett så kommer jag ju börja jobba med människor och inte med djur så jag har själv ingen vinning i att försöka ”snacka ner” de som inte har godkännande.
Dock tycker jag som sagt att det finns stora luckor i kunskap om fysioterapeuters arbete, både på human- och animalsidan, och det tycker jag att de som redan är och de som ska bli fysioterapeuter bör jobba mer på att motverka. Jag tycker också att fysioterapeuter ska spänna bågen lite vad det gäller stoltheten av att ha ett yrke som faktiskt hjälper de allra flesta i någon form i livet. Det finns väldigt få människor som aldrig någonsin fått eller kommer att få hjälp av en fysioterapeut eftersom det finns överallt i samhället!
Ta plats. Ställ krav – på arbetsgivare, på patienter, på hur man framställs i media, på löner. Våga ta plats. Och våga visa att er kunskap är värd att skydda!

PS: Veterinärer får inte remittera till ej godkända djurfysioterapeuter. Men det gör vissa ändå. Om du som djurägare blir remitterad till någon som ej är godkänd, berätta gärna för din veterinär att hen inte får göra detta. Hen skulle knappast uppskatta om man gick till en ”diplomerad” veterinär (dock är det ju brottsligt att kalla sig så pga skyddad titel), och hen borde också vara väl medveten om vad de olika typerna av fysioterapeut innebär med tanke på att hen själv gått 5-6 år på universitetet. Ytterst oseriöst att hänvisa till de som inte lyder under något kontrollorgan när man själv är fullt medveten om vad det innebär i mina ögon!

Kommentera gärna här!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Post Navigation

%d bloggare gillar detta: